header images

7 วิธีทำให้ผลงานของคุณเข้าตาเจ้านาย
images by free.in.th
1.เลี่ยงการปฏิเสธ
          คุณจะได้รับความชื่นชมหากเป็นคนไม่เกี่ยงงาน
2.สงบเสงี่ยมเจียมปากเข้าไว้ หากเจ้านายทำผิดพลาด
          แล้วเรามองข้ามเหมือนเป็นการถนอมน้ำใจกันอย่างหนึ่ง พูดอะไรออกไปเท่ากับหักหน้าเขา ทำให้คุณหมดอนาคตในหน้าที่การงานเสียเปล่าๆ
3.มีความรับผิดชอบสูง รู้ว่างานของตัวเองคืออะไร ทำหน้าที่รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด
          ไปยุ่งงานคนอื่นเพื่อให้เจ้านายเห็นผลงานไม่เป็นการดีหรอก ทำให้เหมือนว่างานที่ทำอยู่นั้นน้อยเกินไป ทำให้คุณว่างจนไปยุ่มย่ามกับงานคนอื่น
4.อย่างเถียงเป็นอันขาด แม้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูก
         เขาอาจไม่ได้กุมอำนาจสูงสุด แต่การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน อยู่ภายใต้การสนับสนุนของเขา ฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงไป เปลี่ยนการเถียงเป็นการชี้แจงดีกว่า
5.รู้ว่าตัวเองควรทำคะแนนเวลาไหน
          ต้องระวังด้วยว่า การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่ได้เป็นการทำให้เจ้านายเสียหน้า การแสดงตัวว่าเก่งกาจกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะเจ้านายจะทำลายความก้าวหน้าของคุณได้
6.กำจัดนิสัยช่างนินทา
          เพราะพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกับแทงผู้อื่นข้างหลัง อย่านินทาเจ้านาย เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่า ความจะไปถึงหูของเจ้านายเมื่อไร
7.อย่าข้ามหน้าข้ามตาเจ้านาย
          ไม่ว่าจะทำงานออกมาดีเลิศขนาดไหนไม่ควรเอาผลงานไปให้เจ้านายคนอื่นดูโดยที่ ไม่ได้ผ่านตาเจ้านายตัวเองก่อน นอกจากเป็นการไม่ให้เกียรติแล้ว ยังจะทำให้เขาเหม็นหน้าคุณเปล่าๆ
 
 
 
 
 
 


 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์